brand GmbH - Hamburg
Centrala - organizacja
                             
Panstwa Specjalista od miesa
SBA Société Briécoise d'Abattage, Francja
Mieso z macior, ubój oraz rozbiór
brand Sp.z o.o., Polska
Mieso z indyka i kurczaka
Rozbiór i przetwarzanie
Lokalizacja Zakladów Produkcyjnych